Foglalási feltételek

Ezek a feltételek meghatározzák azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Önre vonatkoznak, amikor közvetlenül a szállodában vagy valamelyik digitális csatornánkon (például a Hotel Collect weboldalon, a központi foglalási számon, a mobiloldalon vagy az alkalmazáson) keresztül foglal szobát.

Önt (a továbbiakban: Vendég/Vevő/Önök/Önök) a foglaláskor megkérjük, hogy erősítse meg a jelen feltételek elfogadását.

1. Foglalás/ok

A szobafoglaláshoz kérjük, kövesse a weboldalon, mobiloldalon vagy alkalmazáson (adott esetben) található utasításokat.

A foglaláshoz legalább 18 évesnek kell lennie. Aki 18 év alatt száll meg a szállodában, annak egy felnőttnek kell kísérnie. A check-in során a vendég köteles egy érvényes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) felmutatni és a szálloda dolgozójának az okmány beszkennelése idejére átadni. Amennyiben ez nem történik meg, a szálloda köteles a szolgáltatás igénybevételét megtagadni.

A foglalás biztosításához meg kell adnia hitel- vagy bankkártyája adatait. Szállodánk Visa és MasterCard kártyát fogad el a foglalás biztosításához.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a foglalás adatai teljesek és pontosak-e, mielőtt megerősíti a foglalást. Nem vállalunk felelősséget semmilyen késedelemért vagy nem teljesítésért, ha helytelen adatokat ad meg.

A foglalás elfogadását a foglalás során megadott e-mail címre küldött e-mailben fogjuk megerősíteni. Az Ön szobájának és a foglalásához hozzáadott további szolgáltatásoknak a biztosítására vonatkozó szerződés akkor jön létre közöttünk, amikor Ön megkapja tőlünk ezt az e-mailes visszaigazolást.

A szolgáltatások kiválasztásáért és az Ön igényeinek megfelelőségéért kizárólag Ön felel. Ebben a tekintetben mi nem vállalunk felelősséget.

Az Ügyfél nem szerez jogot arra, hogy meghatározott szobákat kapjon.

A szerződő felek a szálloda és az Ügyfél. Ha a megrendelést az Ügyfél nevében egy harmadik fél adta le, akkor ez a fél a szállodával szemben a szállodai szállásszerződésből eredő valamennyi kötelezettségért az Ügyféllel együtt egyetemlegesen felel, amennyiben a szálloda rendelkezik a harmadik fél erre vonatkozó nyilatkozatával.

Az online közzétett irányelvek nem érvényesek a csoportos foglalásokra és a hosszú távú tartózkodásra vonatkozó foglalásokra. Csoportos foglalásnak minősül a 4 vagy több szobára/lakosztályra vonatkozó foglalás, azonos vagy hasonló érkezési és távozási dátummal. Hosszú távú foglalásnak minősül a 7 vagy több éjszakára szóló foglalás.

A hotelcollect.hu-n keresztül csoportos foglalásként vagy “hosszú távú foglalásként” azonosított foglalások esetén a szálloda fenntartja a jogot,

– felvenni a kapcsolatot az ügyféllel a csoportos foglalásokra és a hosszú távú foglalásokra vonatkozó különleges feltételekkel és árakkal kapcsolatban.

– visszautasítani és törölni az ilyen foglalásokat, ha az ügyfél nem fogadta el a szálloda vonatkozó különleges foglalási feltételeit és árait.

A szállodai foglalással kapcsolatos panaszok esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A szállodával szembeni bármilyen követelés a vonatkozó törvények és előírások szerint elévül.

2. Szobaárak

A szobaárak szobánként, éjszakánként értendők, és tartalmazzák a foglalás időpontjában érvényes ÁFA-t. Ha az áfa mértéke a foglalás és a tartózkodás időpontja között változik, az áfa mértékét módosíthatjuk, de az Ön által fizetett ár változatlan marad.

Az italok és az alkohol, valamint az egyéb extrák nem szerepelnek a szobaárban, de előfordulhat, hogy ezeket a foglalás során hozzáadhatja a foglaláshoz, vagy a tartózkodás alatt is igénybe veheti.

3. Lemondás

Az Ön lemondási joga

Hacsak másképp nem rendelkezik, a szobafoglalásokat helyi idő szerint 24:00 óráig – 72 órával az érkezés napja előtt – lehet lemondani. Ha Ön lemondja a foglalást, és a szobát előre, bankkártyával/hitelkártyával fizette ki, a következő munkanapon teljes összeg visszatérítésre kerül ugyanarra a bankkártyára/hitelkártyára, amelyet használt, bár néhány napot igénybe vehet, amíg az összeg megérkezik a számlájára. A lemondásról egy hivatkozási számot adunk, amelyet a lemondás bizonyítékaként meg kell őrizni.

Ha a foglalást helyi idő szerint 24:00 óra után – 72 órával az érkezés napja előtt – mondja le, vagy ha nem jelentkezik be a szállodában a foglalásban megadott bejelentkezési dátumot követő napon reggel 7 óráig, és ha nem kapunk előzetes értesítést a bejelentkezés elmaradásáról (“no show”), és nem fizette ki előre a szobát, akkor a lefoglalt szobánként az összes éjszakai szállás összegének megfelelő lemondási díjat számítunk fel, valamint az Ön tartózkodásához lefoglalt egyéb extrák (például születésnapi csomag, repülőtéri transzfer (adott esetben)) után. A lemondás igazolására egy lemondási hivatkozást adunk, amelyet meg kell őrizni. Ez a lemondási díj a szálloda kártalanítására szolgál a késedelmes lemondásért, és nem vonatkozik semmilyen szolgáltatásra.

A lemondási időszak után a teljes foglalás teljes egészében nem téríthető vissza, beleértve az esetlegesen felmerülő további extrákat is. Az ilyen lemondási díj a szálloda kártalanítására szolgál a késedelmes lemondásért, és nem vonatkozik semmilyen szolgáltatásra.

Az előre fizetett foglalások semmilyen módon nem módosíthatók és/vagy nem törölhetők, és az előlegként előre befizetett összegek nem téríthetők vissza és nem átruházhatók. A teljes összeg kifizetése a foglaláskor történik. A foglalás lemondására vonatkozó hivatkozást adunk, amelyet a lemondás bizonyítékaként meg kell őrizni.

Csoportos foglalás esetén a foglalásban közöljük a lemondási feltételeket.

Lemondási jogunk

Az Ön által elkövetett jogsértés,

A foglalását bármikor azonnali hatállyal lemondhatjuk írásbeli értesítéssel (amely magában foglalja az e-mailt is), ha:

– Ön nem fizet nekünk, amikor erre felszólítjuk; vagy

– Ön bármilyen módon megszegi a közöttünk létrejött szerződést.

Ha Ön hibájából töröljük a foglalását, fenntartjuk magunknak a szerződésszegéssel kapcsolatos törvényes jogainkat. Amennyiben az Ön tartózkodása még nem kezdődött/nem kezdődött meg, az Ön által az adott szobáért teljesített vagy teljesítendő kifizetés lemondási díjnak minősül, és nem vonatkozik semmilyen szolgáltatásra.

Az ellenőrzésünkön kívül eső események

Akkor is lemondhatjuk a foglalását, ha egy rajtunk kívül álló esemény (többek között, de nem kizárólagosan ipari akció, robbanás, járvány kitörése, egészségügyi és biztonsági problémák, tűz, árvíz, áram- és/vagy vízellátás meghibásodása vagy vészkiürítés) miatt nem tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani a szobát. Ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítjük Önt, és:

– ha már kifizette a szobát, akkor visszafizetjük Önnek a befizetett összeget; vagy

– ha még nem fizette ki a szobát, akkor nem kell fizetnie nekünk.

A fentiekben meghatározottakon kívül nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget a kötelezettségeink teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet rajtunk kívül álló esemény okoz. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

A lefoglalt kijelentkezési dátum előtt távozó vendégeknek az eredeti foglalási visszaigazolásból hátralévő éjszakákért fizetni kell.

Fenntartjuk a jogot:

– a szobakiosztás és/vagy a szálloda helyének megváltoztatására az Ön tartózkodása során bármely okból; vagy

– egészségügyi és biztonsági aggályok vagy a szálloda teljes vagy részleges bezárása miatt bármely foglalás(oka)t törölni. Abban az esetben, ha le kell mondanunk a foglalás(oka)t, megpróbáljuk értesíteni Önt, és a teljes visszatérítést ugyanarra a bankkártyára/hitelkártyára fogjuk teljesíteni, bár eltarthat néhány napig, amíg az összeg megérkezik a számlájára.

4. Regisztráció

Bizonyos országok előírásainak alkalmazása során előfordulhat, hogy a szállodába érkezéskor a Vásárlókat megkérik, hogy töltsenek ki egy rendőrségi regisztrációs kártyát. Ebből a célból az Ügyfeleket megkérik, hogy igazolják magukat, hogy ellenőrizni lehessen, hogy szükséges-e a regisztráció kitöltése.

Szállodánk rendelkezik a Vevőkre vonatkozó belső szabályzatokkal, és Ön elfogadja, hogy ezek a szabályok kötelezőek, és vállalja azok betartását.

Szállodánk WIFI hozzáférést biztosít, amely lehetővé teszi az internethez való csatlakozást. Ön vállalja, hogy biztosítja, hogy az általunk rendelkezésre bocsátott számítástechnikai erőforrásokat nem használja fel illegális célokra, illetve semmilyen módon a szerzői jog vagy szomszédos jog által védett mű vagy tárgy, például szövegek, képek fényképek (és így tovább) reprodukálására, ábrázolására, rendelkezésre bocsátására vagy nyilvánossághoz való közvetítésére a szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül, amennyiben ez az engedély szükséges.

5. Az Ön információi

Az Ön adatait biztonságban tartjuk. A vezeték nélküli hálózatunk használatával kapcsolatban általunk gyűjtött személyes adatokat feldolgozzuk. Az Ön adatainak felhasználási módjáról az Adatvédelmi szabályzatunkban találhatók részletes információk a https://www.hotelcollect.hu/privacy-policy weboldalon. A foglalással – beleértve a vezeték nélküli hálózatunk használatát is – Ön (az Ön és a csoportja minden egyes tagjának nevében) hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz, és garantálja, hogy az Ön által megadott összes információ pontos.

6. Foglaltság

Nem lépheti túl az Önnek kiosztott szoba maximális foglaltságát. Fenntartjuk a jogot a foglaltság ellenőrzésére. A foglaltság nem átruházható.

18 év alatti gyermekek csak akkor szállhatnak meg a szállodában, ha szülő vagy gondviselő is a szállodában száll meg. Fenntartjuk a jogot, hogy érvényes fényképes igazolást kérjünk a személyazonosságról és az életkorról, ezért kérjük, hogy ezt hozza magával, különben kérésre nem engedélyezzük a szállást.

Hacsak a foglalási visszaigazoláson írásban másként nem állapodtak meg, Ön jogosult a megállapodás szerinti érkezési napon 15:00 órától bármikor bejelentkezni. Az Ügyfélnek nincs joga korábbi rendelkezésre állásra.

A megbeszélt távozási napon Ön köteles a szobá(ka)t legkésőbb 11 óráig elhagyni és a szálloda rendelkezésére bocsátani, hacsak írásban másként nem állapodtak meg. Ezt követően a szerződéses időt meghaladó használat miatt késedelmes elhagyása miatt a szálloda a szoba további használatáért 15:00 óráig a napi ár 30 százalékát (15:00 óra után: 100 százalékát) számíthatja fel. Az Ügyfélnek jogában áll a szálloda felé igazolni, hogy nem vagy sokkal kisebb mértékű használati kártérítési igénye keletkezett. A szálloda ennek ismeretében vagy a Vevő indokolatlan késedelem nélküli kifogása esetén köteles intézkedni az orvoslás érdekében. A Megrendelő köteles a számára ésszerű intézkedéseket tenni a zavar megszüntetése és az esetleges károk minimalizálása érdekében.

Az ébresztést a szálloda a lehető legnagyobb gondossággal végzi. A vendégek számára küldött üzeneteket, postai küldeményeket és áruszállítást gondosan kezelik. A szálloda e tekintetben nem vállal felelősséget, de mindent megtesz azért, hogy az ilyen küldeményeket kézbesítse, őrizze és díj ellenében továbbítsa (kérésre).

7. Fizetés a szobáért

A foglalás teljes összegét legkésőbb a szállodába való megérkezéskor kell véglegesíteni. Ha a fizetés nem történik meg ezen a napon, a szálloda megterheli a foglalás biztosításához használt hitel- vagy bankkártyát. A foglalásához hozzáadott összes extrát (csomagok, taxi szolgáltatások, fogyasztás) legkésőbb az elutazáskor kell kifizetni. A szállodában való meg nem jelenés esetén, mint “no show”, a teljes foglalási díj felszámítandó és terhelendő a megadott garancia kártyán (amennyiben nem történt megegyezés más fizetési módról írásban).

A fizetés készpénzzel (személyazonossági igazolvánnyal) és hitelkártyával/betéti kártyával (Visa, MasterCard) történhet. A bankkártya/hitelkártya lejárati ideje nem lehet későbbi, mint a tartózkodás vége. Személyes csekket nem fogadunk el.

8. Felelősségünk

Felelősséget vállalunk a saját vagy alkalmazottaink és megbízottaink gondatlanságából eredő halálesetért és személyi sérülésért. Nem kívánjuk kizárni a felelősségünket az általunk, illetve alkalmazottaink vagy megbízottaink által elkövetett csalárd félrevezetésért.

Nem vállalunk felelősséget a kötelezettségeink teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben ez a mulasztás a mi ésszerű befolyásunkon kívül eső eseményekre vezethető vissza.

Ha a jelen feltételeket általunk befolyásolható okokból megszegjük, csak olyan veszteségekért vállalunk felelősséget, amelyek közvetlen veszteségek és a szerződésszegés ésszerűen előrelátható következményei.

Amennyiben az alkalmazandó jog nem tiltja, nem vagyunk felelősek semmilyen közvetett vagy következményes veszteségért, sem szerződéses, kártérítési (beleértve a gondatlanságot is) vagy törvényes kötelezettség megszegéséért, sem más módon, beleértve:

– jövedelem, értékesítés vagy bevétel elmaradása;

– üzleti veszteség;

– az üzleti tevékenység megszakadása;

– nyereség vagy szerződések elvesztése;

– a várt megtakarítások elvesztése;

– adatvesztés;

– hírnév és/vagy jó hírnév elvesztése; vagy

– a menedzsment vagy az irodai munkaidő elvesztegetése.

Amennyiben felelősséggel tartozunk Önnek (kivéve, ha azt az alkalmazandó jog tiltja), a maximális felelősségünk Önnel szemben akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár törvényes kötelezettség megszegése miatt semmiképpen sem haladhatja meg az Ön foglalásának árát, kivéve, ha az alkalmazandó jog másként rendelkezik, amely esetben a felelősségünk az alkalmazandó jog által előírt maximumra korlátozódik.

9. Vitarendezés és alkalmazandó jog

A jelen feltételekkel kapcsolatos vita esetén Önnek először ügyfélszolgálatunkkal vagy az Ön tartózkodási helye szerinti szállodával kell felvennie a kapcsolatot, hogy megpróbálják a vitát békés úton rendezni.

A jelen feltételekre és a velük kapcsolatban felmerülő szerződésen kívüli kötelezettségekre a szálloda helye szerinti ország joga az irányadó.

A jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére, beleértve a szerződésen kívüli kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat is, kizárólag a szálloda székhelye szerinti ország bíróságai rendelkeznek joghatósággal.

10. Webhelyre vonatkozó információk

Bár minden ésszerű erőfeszítést megtettünk a weboldalunkon található információk pontosságának biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a hibákért vagy kihagyásokért, és fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalainkon található megállapodások jellemzőit előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy töröljük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között általános fényképes képeket használtunk az adott szálloda általános stílusának bemutatására.

A weboldalak tartalma a mi szerzői jogunk, és előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem másolható, nem sokszorosítható, nem tehető közzé, nem terjeszthető vagy nem módosítható semmilyen más célra.

A weboldalakon használt védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A harmadik felek weboldalaira mutató hiperhivatkozások az Ön kényelmét szolgálják. Nem vállalunk felelősséget a harmadik fél webhelyeinek tartalmáért vagy használatáért.

A Hotel Collect fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezeket a feltételeket, ezért minden foglaláskor ellenőrizze azokat. Az Ön foglalására vonatkozó feltételek és kikötések a foglalás megtételének napján lesznek érvényben.

11. Kapcsolatfelvétel

Ha további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van a weboldalunkkal vagy a jelen általános szerződési feltételekkel kapcsolatban, akkor kérjük, írjon nekünk a info@collecthotel.hu címre.